Board of Directors

George Washington University


Bill WarrenBill Warren

Member of the National Council of Arts & Sciences

 

Nanjing University

XU ChengCHENG XU
Associate Dean, Institute for International Students, Nanjing University

WangWANG Jianlin                                Vice President, Nanjing University